top of page

Watch Our About Video!

ЕN:

БГ:

Мисия

“Компютър за Жоро” е посветена на каузата да осигури на учениците в България необходимите ресурси за обучение и образование. Поради кризата с КОВИД-19, повечето училища преминаха на дистанционно обучение, но много деца нямат необходимата електроника за онлайн училище. “Компютър за Жоро” набира средства за закупуването на компютри и интернет достъп за децата, които все още нямат тези ресурси. 

Защо Това е Важно

Линията на бедността в България е 363лв, а средната цена на един компютър годен за онлайн обучение е между 600-800лв. 1.6 милиона българи живеят под прага на бедността, а след икономическата криза причинена от Ковид-19,  броят на хора с финансови затруднения ще расте. За много български ученици единственият начин да се сдобият с необходимите ресурси за онлайн обучение е чрез вашата помощ. 

 

Доклад на Бруукинския институт сочи, че заради прекъсване в обучението заради пандемията, децата започват тази учебна година с около 70%  от придобитите умения по четене в сравнение с нормална учебна година, и 50% по математика. От огромно значение за нашето поколение е да имаме нужните условия за да можем да се развиваме.

Как Работи

1.

“Компютър за Жоро” получава дарения, както финансови така и електроника, от щедри дарители като вас. Даренията се събират чрез нашата gofundme страница

2.

Ние контактуваме директно с представители на отдел “Закрила на детето” за да стигнем до деца, които се нуждаят от компютър или интернет достъп. 

3.

Със събраните дарения, ние закупуваме компютри снабдени с необходимият софтуер за онлайн обучение 

4.

С помощта на социални работници компютрите стигат до децата. Също така ако децата нямат достъп до интернет, набавяме такъв. 

bottom of page